Programa Mirador

LOGOMIRADOROUNDI

Aquest programa planteja a les escoles d’Educació Infantil, Primària i Secundària una proposta d’acompanyament emocional a través de les arts. La proposta té com a referent l’artteràpia però no es circumscriu als seus mètodes, ja que treballa des d’una intervenció menys enfocada en la teràpia i més orientada al reconeixement, expressió i desenvolupament del món emocional de l’infant i de l’adolescent. No es pretén, per tant, “guarir” ni, molt menys, “diagnosticar”, sinó procurar un entorn segur en el qual la persona pugui conèixer i comunicar aquestes emocions a través de l’expressió plàstica o de la narració.

Molts infants senten vergonya o dificultat a l’hora d’explicar les seves preocupacions més internes, i el treball amb materials plàstics en un context lliure de pressions, en el qual el resultat final no és important, sinó que tota l’atenció recau sobre l’experiència del procés, obre un camp ple de possibilitats de millorar la vivència d’aquestes emocions, així com d’explorar vies de comunicació i d’expressió que, sovint vehiculades per la plàstica _ una via que per la major part dels infants és coneguda i de fàcil accés _ els pot oferir una visió nova de sí mateixos i dels seus estats anímics.

Sovint els menors es troben en el seu procés de creixement amb dificultats i angoixes que podrien ser tractades en el context de la psicologia, però que no arriben a consulta per la reticència de les famílies _ o dels propis infants _ a entrar en aquest circuit. Oferir dins l’àmbit de l’escola i en col·laboració amb l’equip docent i psicopedagògic aquesta possibilitat de reconèixer la necessitat _ o no _ d’entrar en teràpia, significa facilitar la resolució d’aquests problemes i, en molts casos, també suposa la seva prevenció.

L’objectiu general d’aquest projecte es concreta en col·laborar amb l’escola a fi de millorar la qualitat de vida dels seus alumnes, de manera que puguin augmentar el seu propi benestar, millorar les seves relacions socials dins i fora del centre i, si és el cas, optimitzar el seu rendiment escolar, beneficiant d’aquesta manera l’ambient general de la comunitat educativa, tot reduint nivells d’ansietat i de conflicte.

En aquest mateix sentit, l’objectiu seria també acompanyar les escoles en els reptes que planteja la transformació educativa cap als nous models d’ensenyament del segle XXI, basats en la construcció col·laborativa del coneixement i l’aprenentatge a través de les emocions.