Què passa a una sessió

Les sessions consisteixen en una trobada d’una hora de durada _ hora i mitja o dues hores si es tracta d’un grup _ que comença amb una mínima conversa que té per objectiu centrar la sessió i entrar en la seva dinàmica, per continuar amb un període de treball amb els materials. Finalment, es deixaran uns minuts per recollir i comentar el que s’hi ha treballat i per reflexionar sobre el procés i les emocions i pensaments que s’hi han experimentat. La facilitadora hi és present per tal de donar suport i guiar _ si és necessari _, però mai per opinar arbitràriament, jutjar l’obra o conduir la persona en cap sentit que aquesta no desitgi seguir. També existeix la possibilitat de centrar la sessió en un tema concret que la persona necessiti elaborar i fer-la, per tant, més guiada (s’hi fan propostes de materials o tècniques, etc.). El tipus de metodologia a emprar és una decisió que es pren en funció de l’aspecte que es vulgui tractar.

La sessió es realitza en la màxima intimitat, i tot el que s’hi expressa és absolutament confidencial.